Nieuws

Velddemonstratie 'Doorzaaien (kruidenrijk) grasland en precisiebemesting'

Gepubliceerd op
31 augustus 2023

Bij Dairy Campus in Leeuwarden wordt op donderdagmiddag 7 september een velddemonstratie ‘Doorzaaien kruidenrijk grasland en precisiebemesting’ gehouden.

Het programma voor de velddemo van 13.30 tot 16.00 uur bestaat uit drie onderdelen. Naast een machinedemo waarbij grasland wordt doorgezaaid, nemen onderzoekers Bert Philipsen en Henk Schilder (WUR) boeren mee in de dilemma’s waar ze bij doorzaaien voor kunnen komen te staan. Welke keuzes zijn er om tot (productief kruidenrijk) grasland te komen?

Precisiebemesting

Verder praten onderzoekers Jouke Oenema (WUR) en Jan Hibma (loonbedrijf Westra) de aanwezige boeren tijdens een demonstratie kunstmest strooien op basis van taakkaarten bij over precisiebemesting.

Als laatste kunnen belangstellenden een kijkje in een profielkuil. Wat kunnen de gevolgen van doorzaaien en precisiebemesting zijn voor de toestand van de bodem? Bodemkundige Coen ter Berg legt uit wat de bodem daarover 'vertelt'.

Klik hier voor aanmelding.