Duurzame melkveehouderij

Er is volop dynamiek in de melkveehouderij. Vanaf 2015 is er geen quotum meer terwijl er wereldwijd meer vraag naar zuivel is.

Werken in een vrije markt biedt kansen, maar er komen ook uitdagingen aan, zoals het afbouwen van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, toenemende internationale concurrentie en het toenemende belang van milieu, natuur, landschapsinrichting en dierwelzijn. Dairy Campus en haar onderzoekers zoeken samen naar mogelijkheden voor een duurzame en maatschappelijk geaccepteerde melkveehouderij.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan