Mest en milieu

Er is een stevig maatschappelijk debat over de effecten van (intensieve) veehouderij op de leefomgeving. Ook de melkveehouderij heeft hiermee te maken met onder andere een aangescherpte derogatie en verplichte mestverwerking.

Daarbij lijken de bemestingsnormen hun grens bereikt te hebben en zo wordt het een uitdaging om de gewassen van voldoende voedingsstoffen te voorzien. Het vraagt innovaties, creativiteit en vakmanschap om alles uit deze waardevolle meststof te halen. Dairy Campus is partner in deze kennisontwikkeling.