activiteiten Dairy Campus

Activiteiten Dairy Campus

Op deze pagina vindt u een overzicht van de geplande activiteiten voor de komende periode.

15 december: Praktijkleren Nordwincollege
Bezoek van Andreas Lüscher
18 december: Excursie Aeres Hogeschool Dronten
KBF uitvoerdersoverleg
19 december: DTC, KOM examen
Excursie Aeres Hogeschool Dronten
20 december: Bijeenkomst FrieslandCampina
21 december:
22 december: