Webinar

Webcasts: Minder methaan en ammoniak in de melkveehouderij

De melkveehouderij moet een forse inspanning leveren om de klimaatdoelstellingen te halen. Een structurele aanpassing van het bedrijfssysteem is nodig om de uitstoot van broeikasgassen en ammoniak te verminderen.

Organisator Dairy Campus

Het innovatiecentrum Dairy Campus én Wageningen University & Research (WUR) organiseren een aantal webcasts. Vier afleveringen staan in het teken van methaan en ammoniak in de melkveehouderij.

Op verschillende plaatsen op het melkveebedrijf ontstaan broeikasgassen. Aan de hand van meerdere experts zoomen we in op deze gassen en hun onderlinge relaties. In het vervolg komen we met toepasbare reductiemaatregelen als het gaat om voer, mest, beweiding, huisvesting en bodem. Ook kijken we waar we staan met onderzoeken gericht op reductie. In de opbouw van de serie verschuiven we per boerderijthema het zwaartepunt. We gaan in op de verschillende gassen, de rol van voeding en stal en eindigen met praktische handvatten.

Wat levert het u op?

Na afloop draait u als melkveehouder, beleidsmaker, belangenbehartiger, adviseur of erfbetreder gerichter aan de knoppen.

Inhoud vier lunch webcasts

Webcast 1: Elementaire basiskennis over het hoe, waar en waarom van de emissies

CO2, CH4, NO3, N2O en NH3: Definities, de chemie, achtergronden en onderlinge relaties

Hij vertelt onder andere over de stikstoffluit, voer, voeding en mest, en de spelregels voor het berekenen van emissies.

Theun Vellinga – Onderzoeker veehouderij (WUR)

Kijk hier Webcast 1

Webcast 2: Sla een grote slag via voer

Minder eiwit in voer, hoge ruwvoerkwaliteit en additieven

Jan Dijkstra – Onderzoeker veevoeding (WUR)

Kijk hier Webcast 2

Webcast 3: Ontdek kansen in de stal

Achtergronden ammoniak- en methaanemissie en reductiemogelijkheden in de stal

Hij vertelt onder andere over de voors- en tegens van emissie arme vloeren, over mestscheiding en dat er meer in de kelder gebeurt dan wordt aangenomen.

Hendrik Jan van Dooren – Onderzoeker veehouderij en milieu (WUR)

Kijk hier Webcast 3

Webcast 4: Praktische handvatten naar minder emissie

Zuinig met het milieu en goed voor het inkomen. Aan welke knoppen kun je draaien?

Gerard Migchels – Projectleider veehouderij en omgeving (WUR)

Hij vertelt onder andere over extra weidegang en slim mestuitrijden en wat dit financieel kan opleveren.

Kijk hier Webcast 4