Onderzoeksfaciliteiten

Met 500 melkkoeien, zes melkveestallen, trainings- en vergaderfaciliteiten en 300 hectare land is Dairy Campus uniek in de wereld. We zijn onderdeel van Wageningen Livestock Research. Het is een inspirerende omgeving voor iedereen die werkzaam is in de zuivelsector. Hier bieden we faciliteiten om te experimenteren, innoveren, kennis te ontwikkelen en te delen. Het doel is om nieuwe informatie zo snel mogelijk beschikbaar te stellen voor de praktijk.

Alle melkveestallen op Dairy Campus hebben een eigen onderzoeksthema, zoals diervoeding, melk, mest of milieu. Hierop zijn praktijkproefvelden ingericht voor diverse onderzoeken.

Op Dairy Campus komen wekelijks verschillende bezoekers vanuit heel de wereld en vindt tal van activiteiten plaats binnen verschillen expertisegebieden.

De melkveestallen en percelen worden onder meer gebruikt voor:

 • Diervoeding en efficiĆ«nt voeren
 • Verminderen emissies
 • Mestbewerking
 • Gras en bodemS
 • Smart Farming
 • Jongvee opfok
 • Melk verbeteringen
 • Precisielandbouw en sensorgebruik
 • Huisvesting en stalvloeren
 • Duurzame fokkerij
 • Levensduur en veerkracht
 • Waterstromen op een melkveebedrijf
 • Biodiversiteit
 • Groene Energie

Virtuele tour

Maak hier een 360 graden tour door Dairy Campus (situatie 2019).