Educatie

We hebben een actieve samenwerking met universiteiten, hoger en middelbaar onderwijs. Niet alleen in het groene domein, maar we hebben ook verbindingen met onder andere Wetsus en Cyber Campus.

   Dairy Campus werkt daarnaast samen met diverse agrarische hogescholen in onderzoeksprogramma’s met een eigen lectoraat op actuele thema’s. Deze lectoraten leggen de verbinding tussen innovatief onderzoek, onderwijs, bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden.

   Opleidingen

   Binnen het Dairy Campus programma vult Van Hall Larenstein het Dairy Campus Educatieprogramma in met twee opleidingen en meerdere lectoraten. Het gaat hier om een Associate Degree opleiding Biologische melkveehouderij en een 1-jarige internationale masteropleiding Innovative Dairy Chain Management. Daarnaast is er een Dairy Lectoraatsprogramma met lectoren met een eigen onderzoeksprogramma, maar wordt ook samengewerkt met overige lectoraten die werken rondom actuele thema’s in de zuivelketen.

   Lectoraten

   Naast deze Dairy Campus lectoraten zijn er ook actieve verbindingen met de lectoraten Zuivelprocestechnologie, Food Health and Safety, Diergedrag en dierwelzijn, Weidevogels en Duurzaam Bodembeheer.

    Daarnaast wordt ook samengewerkt in projecten met lectoraten bij de Aeres Hogeschool en HAS Den Bosch.