Over Dairy Campus

Dairy Campus is onderdeel van Wageningen Livestock Research. Wij vormen een inspirerende omgeving en ontmoetingsplek voor iedereen die betrokken is bij de zuivelsector.
Tevens zijn we een onmisbare partner in een geslaagde transitie van theorie naar uitvoering binnen innovatie en kennisontwikkeling.

Data én melk

Dairy Campus in Leeuwarden is hét onderzoek- en praktijkcentrum voor de melkveehouderij en de zuivelketen. Alles draait hier om innovatie, onderzoek en educatie. Hiermee zijn we uniek in de wereld. Onze onderzoekers uit verschillende disciplines werken samen met het bedrijfsleven, onderwijs en de melkveehouders. Wetenschap en praktijk zitten hier onder één dak. Alle activiteiten zijn gericht op de ontwikkeling van een duurzame zuivelketen. De koeien produceren op Dairy Campus data én melk.

Een betere morgen

De Nederlandse zuivelsector is continue op zoek naar een duurzamere en efficiëntere manier om zuivel te produceren, met oog voor natuur en wensen vanuit de maatschappij.

Wetenschappers en ondernemers zijn op zoek naar nieuwe toepassingen rondom productie en verwerking van melk. De aandacht ligt daarbij op smart farming, biodiversiteit, groene energie, emissies, veerkracht, voeding en bodem.

De resultaten zorgen voor meer kennis op gebied van slim beweiden, efficiënt voeren, beperken van de uitstoot (ammoniak en broeikasgassen), optimaal bemesten, dier- en milieuvriendelijke huisvesten, verlengen levensduur van de koeien en het verbeteren van economisch bedrijfsrendement. Allemaal om te zorgen dat ook in de toekomst gezonde en veilige zuivel wordt geproduceerd met respect voor mens, dier en milieu.

Op Dairy Campus bieden we inspiratie en faciliteiten om te experimenteren, innoveren, kennis te ontwikkelen en te delen. Het doel is om nieuwe informatie vlot beschikbaar te stellen voor de praktijk. Alle melkveestallen op Dairy Campus hebben een eigen onderzoeksthema. Op Dairy Campus komen wekelijks verschillende bezoekers vanuit heel de wereld en vindt tal van activiteiten plaats binnen verschillende expertisegebieden.