Nieuws

Insectenmetingen op kruidenrijk grasland

Gepubliceerd op
20 mei 2019

Op Dairy Campus ligt een proefveld met kruidenrijk grasland. Hier worden verschillende bemestingsstrategieën en maaibeheer toegepast in het kader van het project Koeien & Kruiden. Afgelopen week zijn er metingen gedaan naar insecten en de botanische samenstelling op de verschillende proefveldjes.

Studenten van Van Hall Larenstein hebben samen met medewerkers van het Louis Bolk Instituut metingen gedaan op de proefvelden op Dairy Campus. Dit gebeurde in het kader van het experiment 'Mengsel en Management' binnen het project Koeien en Kruiden. Drie verschillende kruiden- en grasmengsels zijn in augustus 2017 gezaaid en zijn vervolgens op vier verschillende manieren beheerd. De velden kennen wel of geen uitstelde maaidatum en zijn met verschillende bemestingsniveaus bemest.

In de tweede week van mei hebben studenten metingen gedaan naar insecten. En hebben daarnaast de botanische samenstelling op de verschillende proefvelden in kaart gebracht. Het doel hiervan is om inzichtelijk te krijgen wat de invloed is van het beheer op de ontwikkeling in de soortensamenstelling van het kruidenrijk grasland.

De proef wordt uitgevoerd door het Louis Bolk Instituut in samenwerking met Van Hall Larenstein en Dairy Campus en maakt onderdeel uit van Living Lab Fryslan.